Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Trygghetslarm för äldre

Insatsen trygghetslarm är framtaget för att skapa trygghet, bidra till ett självständigt liv och främja kvarboendet i ditt egna hem. 

Trygghetslarm är en tjänst som kan användas dygnet runt när oförutsedda situationer inträffar som inte kan vänta. Det kan till exempel vara när du har ramlat eller hastigt insjuknat. Trygghetslarmet ska inte ersätta planerade besök av hemtjänst. Har du specifika behov så bör du istället ansöka om hemtjänstinsatser.

Ansökan om Trygghetslarm

För att ansöka om trygghetslarm kontaktar du ansvarig för trygghetslarm och informera att du är i behov att ett larm. Larmet är personbundet. Om ett par önskar larm så ska två ansökningar göras. För att ett trygghetslarm ska kunna installeras måste det lämnas två stycken bostadsnycklar, för dig som bor i centralorten. Bor du i övriga delar av kommunen behöver du lämna en nyckel. Där efter bokar vi in en installation av trygghetslarm, brandvarnare och nyckelfritt. Installationen är kostnadsfri och utförs av kommunens larmtekniker. 

Larmhantering

När installationen är utförd har du fått en vattentät larmknapp som sitter på ett armband eller ett halsband. Denna larmknapp bör du ha på dig när du vistas i din bostad. Om olyckan är framme och du behöver hjälp trycker du på larmknappen. Inom kort har du kontakt med en personal från trygghetslarmcentralen. Om larmcentralen inte får kontakt med dig så skickas hemtjänsten hem till dig. 

Vid rökutveckling i din bostad är brandvarnaren uppkopplad till ditt trygghetslarm. När brandlarmet aktiveras går larmet till trygghetslarmscentralen och inom kort har du kontakt med en personal. Om personalen inte får kontakt med dig skickas räddningstjänsten och hemtjänsten hem till dig.

Avgift

Tillsammans med trygghetslarmet ingår en brandvarnare och ett nyckelfritt lås. För dessa produkter betalar du en fast månadsavgift. Information om kostnader för trygghetslarm hittar du i avgiftsbroschyren. Avgiften ingår i maxtaxan. Månadsavgiften får du betala även om du är bortrest.

Om du flyttar eller vill avsluta ditt trygghetslarm

När du vill avsluta ditt trygghetslarm eller om du ska flytta kontaktar du ansvarig för trygghetslarm. 

Har du frågor?

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig för trygghetslarm. 

Sidan senast granskad den 21 mars 2024