Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Beslut som rör dig själv

Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv. Kommunens färdigställda handlingar är oftast offentliga handlingar som alla får ta del av.

Vill du ta del av en handling så kontaktar du ansvarig förvaltning för att få läsa beslutet. Du kan också få en kopia om du önskar.

Hittar du inte kontaktuppgifter till rätt person eller är osäker på vem du ska kontakta? Ring då till kommunens växel på telefonnummer 010-355 40 00 eller skicka ett e-post till kommun@vastervik.se. 

Information om hur du gör för att överklaga ett beslut hittar du på sidan Överklaga beslut.

Sidan senast granskad den 15 december 2023