Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Så köper du varor och tjänster

Ska du köpa in något till din verksamhet? Kolla först om varan finns i vår avtalskatalog. Har vi inget avtal för varan eller tjänsten så ska du göra en direktupphandling eller upphandling. Jobbar du i Vimmerby kommun? Se information längst ner på sidan.

Tre vanliga sätt att köpa varor och tjänster är:

 • köp från befintligt avtal
 • direktupphandling
 • upphandling

Köp från befintligt avtal

Innan du handlar behöver du undersöka om kommunen har avtal för varan eller tjänsten du önskar köpa.

Börja med att söka i kommunens avtalskatalog. Avtalskatalog hittar du under "Relaterade länkar" till höger på sidan.

Finns det avtal ska du köpa varan eller tjänsten från befintlig leverantör.
Saknas befintligt avtal, ska du göra en direktupphandling eller en upphandling. Vilket du ska göra beror på kostnaden på det du köper.

Direktupphandling

För varor och tjänster upp till 100 000 kronor

Ska du handla något som kostar upp till 100 000 kronor så har Upphandlingsenheten tagit fram en checklista som stöd till dig.
Checklistan vid inköp hittar du under "Relaterade dokument" till höger på sidan.

Tänk på att prisgränserna för direktupphandling gäller hela kommunens köp av liknande varor eller tjänster under en avtalsperiod. Vid kontinuerliga köp av liknande varor eller tjänster ska ni kontakta Upphandlingsenheten för att diskutera om en upphandling behöver göras.

För varor och tjänster från 100 000 och upp till gränsen för upphandling

Om du ska köpa varor och tjänster från 100 000 och upp till gränsen för upphandling ska du:

 • Bjuda in minst tre leverantörer att lämna skriftlig offert.
 • Teckna avtal.
 • Dokumentera direktupphandlingen.
  Mall för dokumentation av direktupphandling hittar du under "Relaterade dokument" till höger på sidan.
 • Arkivera dokumenten.

Den övre gränsen för vad du kan köpa som direktupphandling är olika hög beroende på vad du ska köpa. För närvarande (2022) är dessa gränser:

 • Varor och tjänster, byggentreprenad, sociala och andra särskilda tjänster, välfärdstjänster (LOU) 700 000 kronor
 • Försörjningssektorerna (LUF) 1 200 000 kronor
 • Försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) 1 200 000 kronor
 • Koncessioner (LUK) 2 799 554 kronor

Tänk på att prisgränserna för direktupphandling gäller hela kommunens köp av liknande varor eller tjänster under avtalsperioden. Vid kontinuerliga köp av liknande varor eller tjänster ska ni kontakta Upphandlingsenheten för att diskutera om en upphandling behöver göras.

Läs gärna mer i Upphandlingspolicy och riktlinjer under "Relaterade länkar" till höger på sidan.. 

Upphandling

Om du bedömer att värdet på varan eller tjänsten överstiger gränsen för direktupphandling ska du kontakta Upphandlingsenheten för att få hjälp med köpet.

Tänk på att prisgränserna för direktupphandling gäller hela kommunens köp av liknande varor eller tjänster, per år. Vid kontinuerliga köp av liknande varor eller tjänster ska ni kontakta Upphandlingsenheten för att diskutera om en upphandling behöver göras.

Prisgränser för upphandling är för närvarande (2022):

 • Varor och tjänster, byggentreprenad, sociala och andra särskilda tjänster, välfärdstjänster (LOU) 700 000 kronor
 • Försörjningssektorerna (LUF) 1 200 000 kronor
 • Försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) 1 200 000 kronor
 • Koncessioner (LUK) 2 799 554 kronor

 

Vimmerby kommun

Vimmerby har andra beloppsgränser än övriga kommuner. Följande gäller för Vimmerby:

För inköp under SEK 100 000 (LOU och LUF) ska anvisningarna i checklistan för kommunala inköp för Vimmerby kommun följas.

För inköp mellan SEK 100 000 och 700 000 (LOU) / 1 200 000 (LUF) kontakta Upphandlingsenheten som genomför direktupphandlingen.

Inköp

Belopp upp till 10 000 SEK

 • Ta in priser från minst två leverantörer
 • Dokumentera

Belopp mellan 10 001 SEK - 100 000 SEK

 • Ta in priser från minst tre leverantörer.
 • Fråga och begär svar via mail eller brev.
 • Dokumentera direktupphandlingen.
  Mall för dokumentation av direktupphandling hittar du under "Relaterade dokument" till höger på sidan.
 • Sänd blanketten till Upphandlingsenheten.

Belopp över 100 000 SEK

 • Kontakta Upphandlingsenheten som annonserar och genomför upphandlingen

 

Samarbetskommuner loggor

Sidan senast granskad den 10 november 2023