Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Turkiska

Turkiska språk utgör en omfattande språkfamilj med sammanlagt ungefär 200 miljoner talare. De talas över ett vidsträckt område som sträcker sig från Balkan genom Centralasien till nordöstra Sibirien.

Turkiska (eller turkietturkiska), Turkiets officiella språk, är det största moderna turkspråket och idag ett av de viktigaste invandrarspråken i nordvästra Europa med ungefär tre miljoner talare bara i Tyskland. Förutom turkietturkiska finns det cirka tjugo turkiska språk med en betydande litterär tradition, till exempel azerbajdzjanska, turkmeniska, tatariska, kazakiska, kirgiziska, uzbekiska, uiguriska och jakutiska.

Turkiska består av 29 bokstäver liksom det svenska. Det turkiska språket har ett enkelt förhållande mellan ljud och skrift. Varje bokstav motsvarar ett fonem. Vokaler i det turkiska språket är a, e, ı, i, o, ö, u, ü (8 st). Inget genus i det turkiska språket, man använder "O"(som "hen").

Jag som undervisar i turkiska heter Harun Alnar i Västervik kommun. harun.alnar@vastervik.se

Sidan senast granskad den 15 november 2022