Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Strömavbrott

Hur fungerar mobilnätet vid strömavbrott?

PTS skriver på sin hemsida att operatörerna ska "vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet." 

Men från år 2020 ska alla operatörer säkerställa att det finns reservkraft till alla master. Står masterna i landsbygd ska reservkraften räcka i minst 4 timmar. Reservkraften är ofta batterier. För att få batterierna att räcka så har man rätt att stänga ner några frekvensband. Idag är det vanligt att 4G och ev 3G stängs av vid strömavbrott.

Västerviks kommun har frågat Telia om reservkraften i masterna. Vi väntar på svar. 

Sidan senast granskad den 3 oktober 2023