Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tävling skolelever Earth Hour 2019

Alla skolelever från förskola till årskurs 6 i Västerviks skolor inbjuds delta i en Earth Hour tävling. Nedan följer reglerna för tävlingen.

Tävlingen startas upp den 30 mars och pågår under en månad. De Inkommande bidragen kommer presenteras på lämpligt vis i efterhand. Temat är att ge tips om hur Västerviks kommun kan bli en mer klimatsmart kommun att leva och finnas i.

Regler för elevtävlingen:

 1. Tre vinnarklasser kommer att utses, en för förskolan, en för års 1-3, och en för årskurs 4-6.
 2. Priset är att representanter från enheten för samhällsbyggnadsenheten kommer och bjuder hela klassen på fika.
 3. Läraren/klassföreståndaren ser till att reglerna följs.
 4. Varje klass får lämna in ett (1) bidrag.
 5. Bidraget ska lämnas in senast den 30 april klockan 24:00.
 6. Det är eleverna i klassen som skapar bidraget.
 7. Varje klass väljer hur de vill arbeta för att skapa sitt tävlingsbidrag men eftersom vi människor endast kan rädda planeten genom samarbete och demokrati skall tävlingsbidragen gärna skapas genom just demokrati och samarbete, dvs. ett grupparbete. Hur stora grupperna ska vara kan varje klass bestämma själva (demokrati). Det är till exempel tillåtet att jobba parvis eller i större grupper, och sedan rösta fram det bästa bidraget, eller att göra något gemensamt i hela klassen.
 8. Deltagare i tävlingen får redovisa bidraget valfritt sätt. Exempel kan vara genom en uppsats/berättelse - en bild - eller en film eller en modell. Varje klass väljer hur de vill redovisa sitt förslag. Om man väljer att spela in en film kan max 3 minuter vara ett riktvärde.
 9. Redovisas förslaget genom en uppsats ska den inte vara längre än en sida. Filen ska vara i word eller pdf-format.
 10. Redovisas förslaget genom en bild ska den vara fotograferad eller scannad. Man får använda text om det behövs för att förmedla budskapet. Bilden bör vara av god kvalitet så att vi kan bedöma den och utan svårighet förstå budskapet.
 11. Redovisas förslaget genom en film får den inte vara längre än 3 minuter. Den ska vara av god kvalitet. Det är viktigt att ljudkvaliteten är bra så att budskapet inte går förlorat på grund av dåligt ljud. Om filerna är väldigt stora kan ni sända dem med internpost på ett USB-minne, så sänder vi tillbaka dem sedan.
 12. Tävlingen genomförs som ett led i Västerviks kommuns arbete för att uppnå att bli en fossilbränslefri kommun till år 2030.

Alla tävlingsbidrag mejlas till: earthhour@vastervik.se senast 30 april och vinnarbidragen kommer att presenteras under maj. Markera inskickade bidrag med klasstillhörighet.

Om ni vill skicka in bidraget analogt så går det också bra. Via internpost skriver man "Samhällsbyggnadsenheten, kommunhuset" på internpostpåsen. Vill du hellre använda vanlig post är adressen "Samhällsbyggnadsenheten, Västerviks kommun, 593 80 Västervik".

Sidan senast granskad den 26 mars 2019