Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Företag

Mätinstrument

Som företag har ni möjlighet att få hjälp med att analysera ert nuläge. Vi ger tips på hur ni kan göra energieffektivisering till en lönsam affär. När vi kommer ut till er är vi kostnadsfria.

Vi bygger efter hand upp vår kunskap om de utmaningar som finns för att ni ska bli ett klimatsmartare företag. Till vår hjälp har vi Energikontor Sydost och Energimyndigheten. Som Energirådgivare är vi knutna till ett landsomfattande nätverk med bred kunskapsnivå.

Vi förmedlar gärna kontakter med företag i liknande situation.

Sidan senast granskad den 20 november 2019