Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Smak- och luktförändringar på dricksvatten, men fullt drickbart

2022-08-02

Västervik Miljö & Energi AB, som ansvarar för det kommunala dricksvattnet i Västerviks kommun, har fått frågor om förändrad lukt och smak på dricksvattnet som distribueras med vattenledningsnätet i Västervik, Almvik och Gunnebo från sjön Hjorten. Regelbundna tester har visat att vattnet har full livsmedelskvalitet, det vill säga är inte farligt att dricka.

Den troliga orsaken till smakförändringen är det varma vädret och sjön Hjorten får då förändrad vattentemperatur vilket kan ge smak- och luktförändringar på vattnet, säger Västervik Miljö & Energi AB i ett driftmeddelande.

Sidan senast granskad den 2 augusti 2022