Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nytt aktivitetsbidrag kan sökas för insatser för skyddsbehövande från Ukraina

2022-10-12

Kommunstyrelsen har 10 oktober 2022 beslutat att införa ett aktivitetsbidrag som både juridiska personer (som föreningar och stiftelser) och kommunmedlemmar kan söka för olika typer av aktiviteter för skyddsbehövande från Ukraina. 

Perioden för det här aktivitetsbidraget sträcker sig fram till och med 23 mars 2023. Sista ansökningsdag är 15 november i år. Kommunstyrelsen beslutar utifrån inkomna ansökningar 15 november. Man kan inte ansöka om kostnader retroaktivt.

Läs mer om vem som kan söka det nya aktivitetsbidraget och för vad det kan sökas här

Sidan senast granskad den 12 oktober 2022