Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nu genomför Västerviks kommun planerade förändringar på fem lekplatser i Västervik

2021-09-21

Under närmaste tiden kommer Västerviks kommun genom entreprenören Kanonaden AB att fortsätta förändra utformningen på ett antal av kommunens lekplatser, i Västerviks tätort denna gång. De berörda lekplatserna är Tomtegatan, Stickskärsparken, Peruparken, Kvännaren och lekplatsen Pionen. De fyra första lekplatserna kommer att ges en större ansiktslyftning, medan den sistnämnda kommer att avvecklas.

Det är arbetet med att genomföra förändringar i Västerviks kommuns lekplatser som nu fortsätter. Arbetet inleddes 2017 i och med bygget av den stora generationsparken i Stadsparken i Västervik. I samband med den byggnationen beslutade Västerviks kommun att fortsätta satsa på de flesta mindre lekplatser, att bygga ett antal helt nya lekplatser bland annat Gunnebo, Loftahammar och Gamleby och att avveckla några av de mindre lekplatserna, framför allt några av de som ligger nära den stora generationsparken i Stadsparken i Västervik.

Det händer mycket bland kommunens lekplatser, nyligen invigde vi den stora nya lekplatsen i Gamleby och dessförinnan även i Hjorted och Gunnebo. Många minns säkert också den stora ombyggnaden i Stadsparken i Västervik, säger Anna Selldén, projekteringsingenjör på samhällsbyggnadsenheten på Västerviks kommun. Hon fortsätter:
Nu är det dags ta flera mindre steg i Västervik med fyra ombyggnationer i fyra olika delar av staden. Vi fokuserar på både på rent estetiska uppfräschningar och säkerhetsåtgärder. Lekplatserna ska vara både säkra och trevliga att besöka. Dessutom lägger vi nu ned en gammal och sliten lekplats i samma område som Stadsparken, säger Anna Selldén.

Följande förändringar är aktuella från vecka 38 och framåt under hösten 2021:

Tomtegatan Västervik:

Cykelkarusell byts ut till ny, grill ska tas bort, två nya papperskorgar, befintlig klätterlek tas bort och ersätts med ny klätterlek, tre gungor byts ut till nya samt tvätta av och måla gungställning, sargen runt sandlåda byts ut och görs mindre format, utbyte av sand i sandlåda till baksand, ta bort de befintliga sofforna, fallskydd ska ses över och uppdateras inom området.

Stickskärsparken Västervik:

Utbyte av två gungor, tvätta av gungställningen och måla den, flytta ut gungställning från staket , byt ut sand i sandlådan till bakbar sand, se över fallskyddsområdet.

Peruparken Västervik:

Nytt klätterhus med rutschkana, ersätta befintlig cykelkarusell med ny, se över fallskyddsområden, ny klätterlek, ny sand i sandlåda, byta bakbordens skiva och en ny grill.

Kvännaren Västervik:

Sarg i marknivå ska tas bort, en ny tillgänglighetsanpassad lekställning ska ersätta det befintliga lekhuset, fixa till sandlåda med baksand och ändra formatet på sandlådan till mindre, se över fallskyddsområdet.

Pionen Västervik:

Denna lekpark avvecklas nu, i enlighet med den inriktning som gjordes i samband med stora utbyggnaden av generationsparken i närliggande Stadsparken.

 

Den långsiktiga planen för utvecklingen av lekplatserna i kommunen kan ses på www.vastervik.se/lekplatsplan

Sidan senast granskad den 21 september 2021