Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Miljökontoret i Västerviks kommun kommer att kontrollera försäljning av bekämpningsmedel

2021-04-16

Under 2021 samverkar Sveriges kommuner och Kemikalieinspektionen i en tillsynskampanj som rör försäljning av bekämpningsmedel. Under våren kommer miljökontoret i Västerviks kommun därför att inspektera verksamheter som säljer sådana produkter.

Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera verksamheter som säljer bekämpningsmedel. Det kan vara exempelvis butiker, grossister eller varuhus. Miljökontoret i Västerviks kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ett hundratal andra kommuner.

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel i sig själva också kan orsaka skada på hälsan eller miljön, säger Annika Söderholm, miljöhandläggare på miljö- och byggnadskontoret på Västerviks kommun. Hon fortsätter:
Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt. Produkterna ska även märkas med vissa uppgifter, såsom exempelvis bruksanvisning och information om vilka verksamma ämnen som finns i produkten.

Under inspektionerna kommer miljökontoret exempelvis att kontrollera:

  • Att produkterna som säljs har ett godkännande
  • Att produkternas märkning är korrekt
  • Att försäljningsstället informerar om hur produkterna ska användas vid försäljning till privatpersoner

Inspektionerna på de aktuella verksamheterna kommer att genomföras oanmält.

För mer information, kontakta gärna miljöskyddsinspektörerna Annika Söderholm, Christoper Adamsson, Hanna Holmberg eller Lars Holgersson via Västerviks kommuns växel 0490 - 25 40 00

Sidan senast granskad den 16 april 2021