Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Elever utbildas till trivselledare för en tryggare skolmiljö

2021-03-31

Elever på Gunnebo och Fågelbärets skola blir först ut att testa Trivselledarprogrammet. Ett program där elever utbildas till trivselledare för att bidra till ökad aktivitet, bättre sammanhållning och en tryggare miljö på skolan. 

Trivselledare är ett program som går ut på att öka rörelsen och den sociala miljön på skolan. Som ledare tar man mer ansvar, inte bara för sin egen utan även för andras skoldag. Vi hoppas att det ska öka hänsyn mot andra, stärka kamratandan i skolan och samtidigt minska konflikter. Jag hoppas också att eleverna får en större förståelse för varför fysisk akivitet är viktigt, berättar Oskar Hansson, idrottsledare och trivselledaransvarig på Gunnebo skola. 

Porträtt av Oskar

Malin Ahlsén är rektor på Gunnebo skola. Hon berättar att de redan har aktiviteter på rasterna och rastvärdar på skolgården. Skillnaden med trivselledare blir att barnen blir involverade på ett annat sätt då det nu blir barn som leder andra barn, tränar ledaregenskaper och som gynnar de gemensamma aktiviteterna på skolan. Med trivselledare som håller i rastaktiviteterna kan dom vuxna lägga mer tid på att finnas till hands och förebygga konflikter, istället för att själva leda aktiviteter.

Vi vill att barnen ska få mer fysisk aktivitet under skoldagen. När de kommer in från rasten ska kroppen ha varit i rörelse så att de är redo att lära sig saker, säger Malin.

Kaia, Julia och Sofia går i årskurs sex på Gunnebo skola. De har blivit nominerade av sina klasskamrater att bli trivselledare på skolan. Framöver är de några av de utvalda eleverna som kommer hålla i lekar och aktiveter på skolgården. 

Det känns roligt att bli trivselledare, berättar Julia. Vi ska hjälpa till så att ingen ska känna sig utanför och att alla har något att göra på rasterna. Nu ska vi få lära oss olika saker, som hur vi kan leda olika lekar och hur vi delar upp varandra i lag. 

Kaia, Sofia och Julia tittar fram bakom trädstammar

Tre till fyra elever i varje klass har blivit utvalda att få vara trivselledare. Som en introduktion till trivselledarprogrammet har de gått en utbildning där de diskuterar ansvar, ledarskap och goda förebilder med fokus på inkludering, vänlighet och respekt. De får även tips på aktiviteter och rörelsepauser de kan göra tillsammans med de andra eleverna på skolan. 

Varje vecka kommer trivselledarna träffa Oskar för att tillsammans planera aktiviteterna som ska ske under veckan.

Vi och Fågelbärets skola är testpiloter för detta under vår- och höstterminen. Vi kommer följa upp  det genom trivselenkäter, både föra vi införde detta och efter att vi testat det i ett år. Förhoppningsvis ser vi ett positivt resultat och fler skolor i kommunen kan haka på, säger Malin. 

Om Trivselprogrammet

Trivselprogrammet är ett program för aktivitet och inkludering i skolan där vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3-9 skapar möjligheter för ökad aktivitet på rasterna. Trivselprogrammet sätter också fokus på ökad aktivitet i undervisningen med hjälp av aktiva undervisningsupplägg. Ungefär 1450 grundskolor i Norge, Sverige och på Island deltar i programmet vilket innebär att ca 370 000 barn och ungdomar har en trivselledare på sin skola.

Trivselprogrammets mål är att:

  • öka trivseln
  • främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna
  • bygga goda vänskapsrelationer
  • förebygga konflikter och mobbning
  • främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt
  • främja ökad aktivitet i undervisningen

Kombinerat med skolans egna handlingsplaner är målet att Trivselprogrammet också ska bidra till att minska mobbning.

Sidan senast granskad den 31 mars 2021