Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Eldningsförbud i hela Kalmar län från 10 juni klockan 12.00

2021-06-09

Nu införs eldningsförbud i Västerviks kommun och i hela Kalmar län från och med torsdag 10 juni klockan 12. Förbudet gäller all eldning av fast material, med undantag för grillning i säkra särskilt avsedda grillplatser.

Räddningschefen i Västerviks kommun har beslutat att införa eldningsförbud i kommunen från och med torsdag 10 juni klockan 12.00. Anledningen till beslutet är höga brandriskvärden och väderprognoser för kommande dagar. Räddningstjänsterna i länets alla kommuner gör löpande bedömningar och analyser av hur brandrisken utvecklas och samtliga kommuner i hela länet kommer att införa eldningsförbud från samma tidpunkt.

Det är mycket torrt i skog och mark just nu och ett eldningsförbud kan hjälpa oss att förhindra att allvarliga bränder skapar stora skador i vår kommun, säger Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef i Västerviks kommun. Han fortsätter:
Branden på Husö i skärgården i söndags visar hur viktigt det är att grillning nu måste ske i riktigt säkra grillanordningar. Det måste finnas en avgränsning och markyta av icke brännbart material runt grillplatsen för att vi inte ska riskera spridning i så här torr väderlek.

Eldningsförbudet gäller tills vidare, tills ett nytt beslut fattas. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3§ i lagen om skydd mot olyckor (2003:778).

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse (inom sammanhållen planlagd bebyggelse gäller sedan tidigare generellt eldningsförbud mellan 2 maj och 29 september). Förbudet gäller eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen som ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

Förbudet gäller inte grillning vid iordningsställda platser som är utformade så att risken för antändning och spridning är låg. En sådan grillplats behöver vara avgränsad med obrännbart material som sten eller betong och behöver ha en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen.

Använd gärna telefonappen BRANDRISK Ute för att hålla dig uppdaterad om gällande eldningsförbud och brandrisker utomhus. Västerviks kommuns webbsida www.vastervik.se/brandrisk har också aktuell information om vad som gäller i kommunen. Där hittas även flera relevanta relaterade länkar till bland annat brandriskinformation från MSB. Din Säkerhet och SMHI.

Sidan senast granskad den 9 juni 2021