Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Dialog om avfallsplan samt energi- och klimatstrategi

2021-03-02

Pojke i bil

Hur ska vi i Västerviks kommun ställa om till en hållbar energianvändning? Återvinner vi på ett smart sätt? Gör vi tillräckligt? Kommer vi kunna se våra barn i ögonen och säga att vi gjorde vårt bästa? Det finns mycket som görs på nationell och global nivå, men lika viktigt är det vi gör här i Västerviks kommun där vi bor, lever och arbetar.

Vi har nu tillsammans med de kommunala bolagen tagit fram ett förslag till ny avfallsplan samt förslag till en ny energi- och klimatstrategi fram till 2030. Tanken är att de tillsammans ska leda oss till de klimatmål som vi har och så att Västerviks kommun bidrar till minskad global uppvärmning i världen. Det ska förstås också leda till ökad livskvalitet nu och för kommande generationer.

En chans att tycka till

Strategidokumenten påverkar dig på många sätt och därför vill vi ge dig som medborgare möjlighet att tycka till. Vi behöver bred enighet och acceptans för våra strategier. De blir bara effektiva om alla hjälps åt. Om fler sätter sig in i dessa frågor och bidrar med synpunkter så får vi ett ökat engagemang. Kanske når vi målen fortare. Har du idéer som vi har missat? Tycker du att vi är på rätt väg eller gör vi för lite? Alla synpunkter och idéer är viktiga för oss.

För att synpunkterna ska behandlas i projektet behöver de komma in via våra dialogsidor:

www.vastervik.se/kommunens-avfallsstrategi

www.vastervik.se/kommunens-energi-och-klimatstrategi

Du kan också skicka dina synpunkter via e-post till avfallenergi21@vastervik.se 

Sista dag att tycka till är 18 april.

Tack för att du bidrar!

För mer information eller frågor kontaktar du:

Gun Lindberg, Hållbarhetsstrateg
gun.lindberg@vastervik.se

Sidan senast granskad den 2 mars 2021