Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Sommarskola för elever på kommunens högstadieskolor

2020-06-11

Under sommarlovet erbjuder barn- och utbildningsförvaltningen sommarskola för elever i årskurs sju till nio. Högstadierektorerna har tillsammans med Ulf Ebegård på barn- och utbildningskontoret organiserat för möjligheten för 68 elever från samtliga högstadier i kommunen att nå målen i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik.

Lovskolan kommer att arrangeras på Ludvigsborgsskolan i Västervik under vecka 25 och 26. Satsningen möjliggörs av det statsbidrag som alla huvudmän i grundskolan får för att alla elever i årskurserna åtta och nio ska erbjudas lovskola.

- Västerviks kommun erbjuder även elever i årskurs sju undervisning i sommarskola, säger Västerviks kommuns grundskolechef Ewa Myhrén som fortsätter:
- Rektorerna ser det som en möjlighet för eleverna både att nå målen, men också för att stärka sina kunskaper i det ämne de går i sommarskola för.

Sommarskolans lärare är legitimerade pedagoger som väljer att arbeta extra med undervisning under dessa två veckor.
- Flera av lärarna har undervisat under tidigare år och det känns väldigt bra att vi kan erbjuda våra elever hög kompetens även under sommarskolan, säger Ewa Myhrén.

Elever och föräldrar har haft möjlighet att anmäla sitt intresse för sommarskola och under våren har ett stort arbete pågått med att organisera för detta.
- Elevernas ordinarie lärare har fått lämna in underlag för sommarskolans lärare så att eleverna möts där de själva befinner sig i undervisningen. De lärare som arbetar på sommarskolan har därigenom möjlighet att möta elevernas behov och ge dem det stöd och den undervisning de behöver, fortsätter Ewa Myhrén.

- Det känns gott att kunna erbjuda våra elever möjligheten till lite extra tid både för att utveckla sina kunskaper men också för att få möjlighet att nå målen för att bli behöriga för ett gymnasieprogram, säger Ewa Myhrén avslutande.

bild på högstadieelever och en pedagog

Sidan senast granskad den 11 juni 2020