Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunen erbjuder sommarskola

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2017-04-19

Skola exteriörSommaren 2017 erbjuder barn- och utbildningsförvaltningen i Västervik sommarskola. Under sommarlovets två första veckor får elever som behöver det chans till extra undervisning.

Det gäller elever i åttan och nian samt elever på gymnasiet som riskerar att inte nå målen i svenska, engelska eller matematik. Även elever i årskurs sju kan få gå sommarskola i mån av plats.

– Det känns fint att kunna erbjuda våra elever den här möjligheten, säger grundskolechef Ewa Myhrén. På högstadiet handlar det om att få behörighet till gymnasiet. Och för gymnasieeleverna gäller det att få förutsättningar att bli färdiga med sin kurs. De får större chans att klara sina gymnasiestudier på tre år.

Satsningen på sommarskola är möjlig tack vare statsbidrag som förvaltningen sökt och fått beviljat av Skolverket.

– Vi har sett tidigare att cirka 25 procent av de elever som går sommarskolan når målet i det ämne de läser, säger Ewa Myhrén.

Verksamheten har plats för 100 elever. De får hjälp att nå målen i svenska, engelska, matematik eller svenska som andraspråk.

Sommarskolan ordnas på Ludvigsborgsskolan. Skoldagen pågår från 8.30 till 14.30 och lunch serveras. Undervisningen leds av legitimerade och erfarna lärare. De får information från elevernas ordinarie lärare om vad var och en behöver träna på. Undervisningen bygger sedan på den informationen.

Anmälan sker till respektive skola senast den 28 april.

För mer information kontakta

Ewa Myhrén

Grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.