Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktiges partier överens om att tillfälligt begränsa antalet ledamöter till 31

2020-04-17

Från och med nästa fullmäktigesammanträde 27 april kommer Västerviks högsta beslutande församling tillfälligt under coronakrisen att bestå av 31 folkvalda, istället för som normalt 57.

- Redan till förra fullmäktige infördes förändringar i hur sammanträdet genomfördes för att förhindra smittspridning. Den nya politiska överenskommelsen som samtliga fullmäktiges partier ställt sig bakom genomförs för att möta de nu rådande omständigheterna kring Coronapandemin. Det är ett nytt, tidsbegränsat steg, som gör att vi upprätthåller kommunfullmäktiges beslutsförmåga och att vi skyddar ledamöter som tillhör riskgrupper, säger Sverker Thorén, kommunfullmäktiges ordförande (L), som fortsätter:
- Överenskommelsen innebär att under tiden april – juni 2020 kommer Västerviks kommunfullmäktige att bestå av 31 närvarande ledamöter och de som behöver vara på plats i möteslokalen kommer att kunna sitta med tryggt mellanrum i bänkraderna.

Regeringen har fattat beslut om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar maximalt får ha 50 deltagare under coronavirusspridningen, men både Sveriges Kommuner och Regioner SKR och Polismyndighetens rättsavdelning gör bedömningen att förbudet inte gäller just för kommunfullmäktiges sammanträden i landets kommuner. Trots det har Västerviks kommunfullmäktiges partier beslutat att minska storleken på kommunens högsta beslutande organ för att kommunens ska kunna upprätthålla sin beslutsförmåga och för att minska smittrisken bland fullmäktiges ledamöter. KF består i normala fall av 57 folkvalda ledamöter, samt ett antal ersättare och tjänstemän som också deltar i sammanträdena.

Kommunfullmäktiges tio partier har därför kommit överens om att tillfälligt med hjälp av ett kvittningssystem minska antalet ledamöter till 31. Den nya mandatfördelningen ser ut så här: Socialdemokraterna 9 mandat, Moderaterna 6, Sverigedemokraterna 4, Centerpartiet 3, Socialisterna-Välfärdspartiet 2, Vänsterpartiet 2, Liberalerna 2, Kristdemokraterna 1, Westerwikspartiet 1 och Miljöpartiet 1. Det nya antalet ledamöter kommer att sammanträda för första gången måndag 27 april i Stadsteatern på Västervik Teater & Konferens.

Sammanträdet 27 april var planerat att innehålla den årliga ungdomsdebatten med förslag från gymnasietvåor från Västerviks Gymnasium, men det inslaget skjuts på grund av smittspridningsläget på framtiden. Mötet i övrigt är även förkortat och endast de mest nödvändiga frågorna finns med på dagordningen.

- Jag räknar med att vi kan vara klara på ungefär två timmar, så att vi varken behöver ha speciell fikarast eller andra tillfällen för onödig smittspridning, säger Sverker Thorén avslutande.

Samtliga sammanträden från kommunfullmäktige sänds med webb-TV både live och i efterhand och allmänheten uppmanas att följa sändningen via kommunens webbsida istället för från lokalen så länge som begränsningen av antalet besökare på allmänna sammankomster finns kvar.

Sidan senast granskad den 17 april 2020