Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Information om samhällsviktiga arbeten utskickade från Västerviks kommun till arbetsgivare och föräldrar

Under fredagen skickades Västerviks kommuns information ut om hur föräldrar till barn i förskolor och skolor med arbeten som räknas som samhällsviktiga ska få omsorg till barnen för att kunna vara kvar i arbete även om skolor och förskolor tvingas stänga på grund av smittspridningen av coronaviruset.

Först och främst ska varje arbetsgivare tänka igenom om de har personal som hör till de samhällsviktiga kategorierna som ställts upp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB i en förordning som publicerades vecka 13.

- Det är många branscher och yrken som räknas upp i förordningen och i vår information som vi skickat ut till arbetsgivarna hjälper vi till och upprepar den informationen, säger Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson.

Därefter är det upp till varje förälder, som har av sin arbetsgivare meddelats att de har den typen av arbete, att anmäla sitt behov av fortsatt omsorg i händelse av eventuell skolstängning direkt till Västerviks kommun. Familjer där en förälder har ett samhällsviktigt arbete, enligt vad arbetsgivaren bestämt, som inte kan ordna omsorg på annat sätt har rätt att anmäla detta behov av barnomsorg och skolbarnomsorg. Den anmälan görs i en nyligen framtagen e-tjänst, alternativt via en blankett som går att ladda ner från kommunens webbsida. Denna anmälan behöver vara inne hos kommunen senast 10 april.

- I anmälan till kommunen ska man ange sitt namn, namnet på barnet, samt uppgift om vilken skola eller förskola barnet normalt är placerad i, för att vi ska kunna göra detaljplaneringen av vilka skol- och förskoleenheter som är bäst att erbjuda den här eventuella omsorgen i, säger Magnus Bengtsson, som säger avslutande:
- Vi räknar med att cirka 25 procent av våra skol- och förskolebarn kommer att ha det här behovet, nu är det viktigt för vår planering att vi inom en vecka får in anmälningar så vi vet i vilka orter, skolor och förskolor som vi behöver bemanna upp i händelse av stängningar av skolor och förskolor.

Sidan senast granskad den 3 april 2020