Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Eldningsförbud upphävs i Västerviks kommun måndag 31 augusti

2020-08-31

Det eldningsförbud i skog och mark som har gällt ibland annat Västerviks kommun sedan 7 augusti upphävs från och med måndag 31 augusti klockan 12.00.

- Anledningen till att eldningsförbudet upphävs är att vi ser minskade brandriskvärden. Det är viktigt att allmänheten är fortsatt mycket försiktig vid eldning i skog och mark, eftersom brandriskerna kan variera lokalt. Eldning måste alltid ske säkert oavsett om det råder eldningsförbud eller inte, säger Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef på Västerviks kommun

Västerviks kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län följer brandriskutvecklingen dag-för-dag för att se om det finns anledning att justera behovet av eldningsförbud. Allmänheten uppmanas att löpande följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud.
- Ett bra tips är att ladda ner appen Brandrisk ute till sin smartphone, för att där få dagsfärsk aktuell information om vad som gäller just där man befinner sig för stunden, säger Joakim Jansson avslutande.

I Västerviks kommun gäller eldningsförbud inom sammanhållen bebyggelse till och med 29 september, mer information finns på webbsidan:

www.vastervik.se/brandrisk

Sidan senast granskad den 31 augusti 2020