Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Eldningsförbud införs fredag 7 augusti i Västerviks kommun klockan 14.00

2020-08-07

UPPDATERAD INFORMATION: Eldningsförbudet upphävdes måndag 31 augusti 2020

På grund av förhöjd brandrisk i skog och mark införs ett nytt eldningsförbud i Västerviks kommun fredag 7 augusti klockan 14.00. Eldningsförbudet gäller tills vidare. 

- Eftersom vi ser förhöjda brandriskvärden i vår kommun och inte någon nederbörd i väderprognoserna för närmaste tiden så inför vi eldningsförbud i skog och mark, säger Västerviks kommuns räddnings- och säkerhetschef Joakim Jansson.

Brandriskvärdet ligger nu på nivå 5, vilket bland annat betyder "Mycket stor brandrisk. En brand kan utveckla sig mycket snabbt och häftigt". Notera att det även är förbjudet att elda inom sammanhållen bebyggelse mellan 2 maj och 29 september enligt Västerviks kommuns författningssamling.

  • Det är inte tillåtet att kasta cigarettfimpar utomhus.
  • Det är tillåtet att grilla i grillar i trädgårdar eller på särskilda iordningsställda platser i skog och mark, exempelvis murade, grävda eller avskärmade grillar. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte detta krav.
  • Engångsgrillar är tillåtna men får inte placeras direkt på torrt gräs eller mossa. Levande ljus och fotogenlampor får användas.
  • Vid all grillning måste stor försiktighet iakttas!

Brandflyg kommer att flyga sin slinga över norra Kalmar län tills vidare.

Tips!

Ladda ned appen BRANDRISK Ute i din mobiltelefon, där ser du direkt vilken risk det är för gräs- och skogsbrand där du befinner dig. Se mer bland relaterade länkar.

Läs mer om brandriskbedömningar och prognoser bland relaterade länkar. Läs räddningstjänstens beslut om eldningsförbud i skog och mark bland relaterade dokument.

Sidan senast granskad den 7 augusti 2020