Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Detaljplan för Breviksplan ställs ut på samråd

2020-05-20

Detaljplan för Breviksplan samt del av Västervik 1:31 ställs ut på samråd mellan 22 maj 2020 till 21 juni 2020.

Samrådsmöte
Enheten för samhällsbyggnad bjuder in till dialogtillfälle i form av öppet hus där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor.

Tid: söndag 7 juni klockan 11,00 till 14,00.
Plats: Breviksplan, Svangatan, Västervik.

Läs mer om planförslaget och samrådsmötet samt hur du kan lämna dina synpunkter på förslaget här:

Detaljplan för Breviksplan samt del av Västervik 1:31

Sidan senast granskad den 20 maj 2020