Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktiges sammanträde 16 december inställt

2019-12-04

Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde måndagen 16 december 2019 är inställt. Annonsering i pressen om det inställda sammanträdet kommer inte att ske.

I brevet som skickats ut om det inställda sammanträdet står det:

"Inställt sammanträde 16 december 2019

Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde måndagen den 16 december ställs in. Fullmäktige har under 2019 sammanträtt vid tio tillfällen, vilket är vad vår arbetordning anger. På grund av återremiss av budgetärendet blev fullmäktige inkallat till extramöte i augusti. Kommunfullmäktiges presidium har därför beslutat att ställa in decembermötetdå det inte finns ärenden som av tidsskäl måste beslutan utan kan hanteras vid kommande KF-möte"

Kommunfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde är måndag 27 januari.

Sidan senast granskad den 4 december 2019