Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tänk säkert - gör smarta saker säkra

2019-10-14

Digitaliseringen ökar snabbt och påverkar dig som medborgare, företag och samhället som helhet. Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer. Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder så kommer du långt i vårt uppkopplade liv med smarta saker. 

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad

Under oktober arrangera EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet en kampanj för att göra dig som medborgare extra uppmärksam på hur du du kan göra smarta val. EU:s informationssäkerhetsmånad har funnits sedan 2012 och Sverige har deltagit genom myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i ett antal år.

Tänk säkert - gör smart saker säkra

Höj din egen kunskap om informationssäkerhet för att förebygga bland annat id-kapning. Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer vilket kan ge allvarliga konsekvenserna. Fundera på vad du har för värdefull information? Vad kan hända och vad kan du göra? Därför är dags att TÄNK SÄKERT – göra smarta saker säkra! Säkra dina lösenord, kortuppgifter och din företagsinformation.

Vad har du för värdefull information?

Börja med att fundera på vilken information du har som är värdefull och om det finns några risker med hur du hanterar den. Personnummer, lösenord, kortuppgifter, passnummer, fotografier, kvitton, avtal och affärsinformation är exempel på viktig information vare sig den är din, din familjs eller din kunds information.

Vad kan hända och vad kan du göra?

Idag är så kallade smarta enheter såsom robotdammsugare och smarta högtalare vanliga i hemmet. Dessa enheter kan innehålla säkerhetsbrister som kan utnyttjas på olika sätt för att få tillgång till värdefull information såsom lösenord eller kortuppgifter eller för att få tillgång till extra datorkraft.

Genom att klicka på okända länkar kan bedragare komma över dina lösenord och på så vis använda din identitet på nätet. Eller så kan någon få tag i dina kortuppgifter och tömma ditt konto efter att du klickat på en för dig okänd länk. Det kan även hända att internetanslutningen slutar att fungera, att datorn drabbas av virus eller att den till och med går sönder.

Uppdatera och skydda dator och smarta enheter med starka lösenord. Kolla upp webbsidor och appar innan du anger dina kortuppgifter. Och var försiktigt med vilka länkar du trycker på. Fundera också på hur du lagrar information och vilka uppgifter du behöver ha tillgång till när strömmen går.

Du kan även bli uppringd eller få e-post av någon du tror jobbar för en myndighet och som ber om värdefull information. Ge aldrig ut information till någon som kontaktar dig. Starka lösenord och andra tekniska åtgärder räcker inte om du inte har ett säkert beteende.

TÄNK SÄKERT – gör smarta saker säkra.

Mer information och tips

För mera tips om säkerhet se www.dinsakerhet.se
DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

Länk till tips för att säkra dina lösenord

Länk till tips för att säkra dina kortuppgifter

Länk till tips för att säkra din företagsinformation

Länk till tips för att göra smarta saker säkra

Sidan senast granskad den 14 oktober 2019