Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Inbjudan handledarkurs våren 2019

2019-04-12

Den här kursen är till för er som är eller ska bli handledare för olika sorters praktikanter; både unga och vuxna - till exempel från Arbetsförmedlingen, Extratjänst, Feriepraktik, PRAO, YH-utbildningar med mera. Kursen är en halvdag.

Observera att kursen INTE gäller för handledare som tar emot elever för APL inom vård och omsorg. Dessa behöver gå VO-college handledarutbildning.

Kursen handlar om vad handledning innebär. Den handlar också om nyttan med praktik och hur man planerar inför en praktik. Vi pratar om olika sorters praktik och vilka regler som gäller. Vi diskuterar vad som är ett gott bemötande och en bra kommunikation.

Syftet är att handledaren efter den här dagen både ska tycka att det är roligare att ta emot en praktikant och känna sig säkrare i sin roll som handledare.

Tänk på att alla arbetsplatser som tar emot en praktikant måste ha utbildade handledare enligt önskemål från fack och arbetsgivare.

  • Dag: Onsdag den 8 maj klockan 08.00 - 12.30
  • Plats: Campus Västervik (Östersjövägen 8, Västervik).
  • Anmälan: Mejl till praktikservice@vastervik.se
  • Information: telefon 0490-25 41 88.

Handledarkursen är kostnadsfri och anordnas av Praktikservice, Västerviks kommun.

Vi bjuder på fika, välkommen!

Sidan senast granskad den 12 april 2019