Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Algblomning i Östersjön

2019-07-29

Under slutet av sommaren drabbas Östersjön så gott som varje år av algblomning med blågröna alger, så kallade cyanobakterier. Just nu finns algblomning ute till havs utanför Västerviks kommuns kust och beroende på temperatur och vindriktning så driver algblomningen in mot land vissa dagar på olika stränder och klippor.

Det går att bada under pågående algblomning, men det är inte nyttigt att dricka vattnet om det är drabbat. Små barn och hundar ska därför hållas borta från vattnet vid algblomning.

Västerviks kommuns eget miljökontor tar kontinuerliga tester på badvattnet vid kommunens badplatser, men där ingår inte rapportering om förekomst om algblomning. Det innebär att du inte kan hitta någon säker lokal uppgift om eventuell aktuell algblomning på internet och att du måste använda dina egna ögon för att upptäcka algerna. 

Det finns en bra interaktiv karta hos Havs och Vattenmyndigheten, där man får uppgifter om badplatsers badvattenkvalitet och eventuellt upptäckt algförekomst.

Havs och Vattenmyndighetens webbsida om badvatten med senaste testresultaten

Även Informationscentralen för egentliga Östersjön kartlägger observationer om algblomning på sin webbsida. Där finns också många bra råd om algblomning.

Informationscentralen för egentliga Östersjön om vattnet i Östersjön och algblomning

SMHI har mycket bra information om algblomning på sin webbsida, bland annat en interaktiv karta som visar utbredningen av algblomningen ute till havs.

SMHI råd vid algblomning

SMHI om aktuell algsituation med interaktiv karta

SMHI med nyhet 26 juli om "Höjdpunkt för cyanobakterieblomningen i Östersjön"

Sidan senast granskad den 29 juli 2019