Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tillfälliga parkeringsförbud för att möjliggöra snöröjning

2018-03-01

Tillfälliga parkeringsförbud

Observera att det vid snöfall kan införas parkeringsförbud på vissa gatuparkeringar i Västerviks centrum. Parkeringsförbud kan vid behov införas med kort varsel. Vänligen respektera parkeringsbestämmelserna. En felparkerad bil kan resultera i att vi inte kan snöröja på bästa sätt.

Parkeringsförbud gäller följande gator:

Nattetid mellan 00:00-08.00:

  • Storgatan mellan Rådhusgatan och Kvarngatan
  • Storgatan mellan Brunnsgatan och Strömsgatan
  • Kvarngatan mellan Rådhusgatan och Hamngatan
  • Kvarngatan mellan Strömsgatan och Brunnsgatan
  • Hamngatan mellan Kvarngatan och Storgatan
  • Brunnsgatan mellan Storgatan och Båtsmansgatan
  • Östra Kyrkogatan mellan Kvarngatan och Storgatan

Morgon mellan kl 08:00-10:00:

  • Esplanaden mellan Siversgatan och Södra Järnvägsgatan, riktning mot centrum.

Parkeringsförbud dygnet om vid behov:

  • Tre Bröders Väg
  • Idgatan på vändslingan mellan nummer 16 - 41.
Sidan senast granskad den 1 mars 2018