Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Snöläget i kommunen

2018-03-01

Uppdatering av snöläget i kommunen klockan 16.15

Västervik

Plogning av lokalgator pågår under kvällen fram till 20.00. Efter en stor åtgärd så lyckades maskinförarna hyvla och ploga Hamngatan mitt på dagen. Samtliga gång- och cykelområden är plogade och sandade. Vi har kört bort mycket snö från Västerviks centrum.

Ankarsrum

Plogning pågår, samt siktröjning på de mest akuta platserna.

Edsbruk

Plogning har pågått hela dagen. Vi kommer att påbörja bortkörning i Helgenäs så fort snöfallet upphör.

Uppdatering av snöläget i kommunen klockan 13.00

Väderprognosen pekar på 3-5 cm snö under dagen, mer snö väntas i morgon.

Gunnebo

I Gunnebo är samtliga prioriterade gator plogade. Vi arbetar med att ploga gång- och cykelbanan ner mot centrum. Dock kan inte Bergsbacke röjas på grund av parkerade bilar.

Tyllinge

Tyllinge plogades i går eftermiddag och återupptogs vid lunchtid idag.

Västervik

I Västervik är de stora lederna klara och lokalgator är påbörjade, bland annat Örbäcken, Brevik, Peru, Västralund och Kvännaren. Om snöfallet ökar så går maskinerna in på stora leder igen. Väghyvel med följemaskin jobbar framförallt på bussgator. Vi kommer även att försöka köra Hamngatan, det kan innebära tillfälligt stopp i trafiken. Gång- och cykelvägar är plogade och sandning har påbörjats. Vi har under dagen kört bort snöhögar i centrum.

Gamleby och Överum

I Gamleby och Överum pågår plogning.

Felparkerade bilar

Vi har stora problem med snöröjningen i centrum på grund av bilar som står felparkerade. Tänk på att det är parkeringsförbud nattetid på många gatuparkeringar i centrum.

Fortfarande är det mycket halt och snödrev. Ta det extra försiktigt om ni måste ge er ut på gatorna.

Se också upp för istappar och snöras från taken.

Ge dig inte ut i trafiken om det inte absolut är nödvändigt.

Uppdatering av snöläget i kommunen klockan 09:15

Blankaholm, Hjorted och Totebo

Plogning pågår I Blankaholm, Hjorted, Totebo start cirka 06.00

Ukna

Ukna plogat under natten.

Överum

Plogningen i Överum har pågått hela dynget. Återupptogs 06.00 med prioriterade gator, maskinerna jobbar hela dagen.

Gamleby

Plogning i Gamleby start 04.00.

Västervik

Plogning i Västervik start 04.30 samtliga områden.

Gunnebo

Gunnebo har ett maskinhaveri och väntar på reservmaskin/reparation.

Övriga orter inga rapporter just nu.

Plan för imorgon fredag

Prognosen pekar mot 7-10 cm snö och vi har planerat för plogning. Samma upplägg som tidigare i veckan; vi plogar stora leder samt gång- och cykelvägar först sedan eventuellt lokalgator.

Ny rapport kommer imorgon.

Ge dig inte ut i trafiken om det inte absolut är nödvändigt.

Håll dig uppdaterad om händelseförloppet. Vi uppdaterar kontinuerligt här på vår webbsida och på kommunens facebooksida.

Tänk på att det kan vara trångt på gator med vallar och högar som kan ställa till besvär.
Det är fortfarande mycket halt och snödrev. Ta det extra försiktigt om ni måste ge er ut på gatorna.

Se också upp för istappar och snöras från taken.

Tack för att ni visar förståelse och hjälper oss i arbetet genom att parkera bilar där det redan är plogat samt försöker att inte skotta ut snö från tomter på gatorna.

Tillfälliga parkeringsförbud

Observera att det vid snöfall kan införas parkeringsförbud på vissa gatuparkeringar i Västerviks centrum. Parkeringsförbud kan vid behov införas med kort varsel. Vänligen respektera parkeringsbestämmelserna. En felparkerad bil kan resultera i att vi inte kan snöröja på bästa sätt.

Parkeringsförbud gäller följande gator:

Nattetid mellan 00:00-08.00:

  • Storgatan mellan Rådhusgatan och Kvarngatan
  • Storgatan mellan Brunnsgatan och Strömsgatan
  • Kvarngatan mellan Rådhusgatan och Hamngatan
  • Kvarngatan mellan Strömsgatan och Brunnsgatan
  • Hamngatan mellan Kvarngatan och Storgatan
  • Brunnsgatan mellan Storgatan och Båtsmansgatan
  • Östra Kyrkogatan mellan Kvarngatan och Storgatan

Morgon mellan kl 08:00-10:00:

  • Esplanaden mellan Siversgatan och Södra Järnvägsgatan, riktning mot centrum.

Parkeringsförbud dygnet om vid behov:

  • Tre Bröders Väg
  • Idgatan på vändslingan mellan nummer 16 - 41.
Sidan senast granskad den 1 mars 2018