Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommun erbjuder nyanlända föreningsutbildning

2017-10-24

Västerviks kommuns föreningslots arrangerar tillsammans med Smålandsidrotten en föreningsutbildning för nyanlända i Västerviks kommun. Genom utbildningen ska deltagarna få kunskap om föreningslivets villkor och organisation. Målet är att de sedan ska engagera sig i föreningslivet som ledare, hjälpledare eller starta en egen förening. Utbildningen genomförs under hösten i Västervik och Gamleby och är kostnadsfri för deltagarna.

- Vårt mål med utbildningen är att fler nyanlända ska engagera sig i föreningslivet, berättar Johannes Löf, föreningslots Västerviks kommun.
- Det är en fantastisk mötesplats och en bra väg för att de ska öka sin förståelse för hur det svenska samhället ser ut och fungerar. Vår förhoppning är att de sedan ska bli vägvisare in i föreningslivet för andra. På sikt hoppas vi att detta leder till ett ökat engagemang bland nyanlända i föreningslivets olika roller och innebär en förstärkning till föreningslivet i Västerviks kommun.

För mer information kontakta:

Johannes Löf

Föreningslots, Västerviks kommun
Telefon: 0490-25 51 03
Mejl: johannes.lof@vastervik.se

Sidan senast granskad den 24 oktober 2017