Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige 27 november 2017

2017-11-22

Nästa möte i kommunfullmäktige äger rum på Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. Allmänheten hälsas välkommen till mötet kl. 19.30.

Sammanträdet kommer börja kl. 17.00 med en utbildning för våra förtroendevalda. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i utbildningen Hot, hat och våld mot förtroendevalda. Utbildningen är inte öppen för allmänheten. Efter utbildningen ca. kl. 19.30 återupptas sammanträdet och då öppnas även dörrarna för allmänheten. 

I ärendelista finns bland annat ärenden om

  • Skattesats 2018
  • Revisionsrapport Styrning med riktlinjer och policydokument i Västerviks kommun
  • Revisionsrapport Granskning av verkställighet av fattade beslut
  • Detaljplan för del av Blanka 1:40 och Blanka 1:186 med flera - antagande

Kommunfullmäktiges handlingar 27 november 2017

Här kan du följa fullmäktige live och i efterhand se sammanträdets eftersändning. 

Sidan senast granskad den 22 november 2017