Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 27 november 2017

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2017-11-22

Nästa möte i kommunfullmäktige äger rum på Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. Allmänheten hälsas välkommen till mötet kl. 19.30.

Sammanträdet kommer börja kl. 17.00 med en utbildning för våra förtroendevalda. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i utbildningen Hot, hat och våld mot förtroendevalda. Utbildningen är inte öppen för allmänheten. Efter utbildningen ca. kl. 19.30 återupptas sammanträdet och då öppnas även dörrarna för allmänheten. 

I ärendelista finns bland annat ärenden om

  • Skattesats 2018
  • Revisionsrapport Styrning med riktlinjer och policydokument i Västerviks kommun
  • Revisionsrapport Granskning av verkställighet av fattade beslut
  • Detaljplan för del av Blanka 1:40 och Blanka 1:186 med flera - antagande

Kommunfullmäktiges handlingar 27 november 2017

Här kan du följa fullmäktige live och i efterhand se sammanträdets eftersändning. 

Webb-TV KF, live 21 september ny starttid 13.40

Kommunfullmäktige och ungdomsfullmäktige 21 september 2020

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.