Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Invigning nya lekparken i Stadsparken i Västervik lördag 14 oktober

2017-10-11

Lördag den 14 oktober inviger Västerviks kommun den nya lekparken i Stadsparken i Västervik. Tomas Kronståhl håller ett invigningstal, Gun Granat och Stål-Ulla spelar och barnen bjuds på saft och bullar.

  • Dag: Lördag den 14 oktober,
  • Tid: klockan 14.00,
  • Plats: Lekparken i Stadsparken, Västervik.

Välkommen!

foto på hoppande barn

Nya lekparken i Stadsparken i Västervik är en generationspark som ska passa många åldrar och uppmuntra till rörelse och lek. Lekparkens utrustning har bytts ut helt och en helt ny lekmiljö är uppbyggd på samma plats som tidigare lekpark. Den nya lekparken är fylld med en lång rad roliga redskap och byggnationer, dessutom kompletterad med ett utegym. Det kombinerat med ny belysning och andra insatser i parkens nedre del ger området en helt ny karaktär och ingår delvis i kommunens satsning på lekparker i hela kommunen.

I somras renoverades lekplatsen på Sven Spånbergs väg i Ankarsrum. Just nu renoveras också lekplatsen på parkvägen i Överum. Under vintern kommer kommunen att bygga en helt ny lekpark i Hjorted. I budgeten för 2018 finns nya lekparker i Loftahammar och Gunnebo. Kostnaden för lekparken i Stadsparken i Västervik är budgeterad till 6 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Sofia Hjertqvist

planarkitekt,
enheten för samhällsbyggnad, Västerviks kommun,
Telefon: 0490-25 40 66,
Mejl: sofia.hjertqvist@vastervik.se

Sidan senast granskad den 11 oktober 2017