Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Begäran om omprövning för Yxern skickad

2017-06-30

Västerviks och Vimmerby kommuner har idag lämnat in en ansökan om tillfällig omprövning av vattendomen för sjön Yxern till Mark- och miljö domstolen i Växjö. 

Västerviks och Vimmerby kommuner vill ändra tappningen av vatten från Yxerns regleringsdamm. Kommunerna ansöker därför till mark- och miljödomstolen om omprövning enligt 7 kap 13 § LSV av gällande vattenhushållningsbestämmelser i domen från 1938.

Den sökta tillfälliga tappningen ska tillåta en lägre tappning vid lågt vattenstånd och ta bort risken för att luckorna måste öppnas helt vid mycket lågt vattenstånd. Syftet med det är att undvika en sänkning av sjön och de negativa konsekvenser som det innebär för den allmänna miljövården, hälsovården och fisket.

Ansökan är tänkt att vara ett första tidsbegränsat steg för att skyndsamt försöka undvika lågt vattenstånd så att inte förra sommarens situation upprepas säger Gun Lindberg på Västerviks kommun. Kommunernas ambition är att nästa steg ska bli en ansökan om tillstånd att riva ut regleringsdammen och ersätta det med ett naturlikt utlopp, så att fauna kan passera fritt mellan Yxeredsån och Yxern

Kommunstyrelsen beslutade (KS § 240) den 20 juni 2017 att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att snarast möjligt lämna in en gemensam ansökan tillsammans med Vimmerby kommun om omprövning av vattendomen med tillfälligt ändrad tappning i enlighet med den Förstudie om sjön Yxern som tagits fram av Calluna AB i samverkan med SMHI och Agnes Advokatbyrå.

Den nu ansökta omprövningen av vattenhushållningsbestämmelserna avser ett tids­begränsat avsteg på 3 år från nu gällande vattenhushållningsbestämmelser. Med hänsyn till den kritiska situationen för sjön begär kommunerna om skyndsam handläggning i mark- och miljödomstolen. Det finns en överhängande risk för att nuvarande mycket låga nivå i sjön riskerar att sänkas ytterligare med gällande tappningsbestämmelser, och därmed skador på djur och växtliv i sjöns strandzoner.

För mer information kontakta:

Gun Lindberg
Hållbarhetsstrateg
gun.lindberg@vastervik.se

Agnes Advokatbyrå
Advokat
T: +46 (0)70 388 38 22
agnes@agnesadvokat.se

Sidan senast granskad den 30 juni 2017