Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Dags att söka miljöstipendiet!

Arbetar du, eller någon du känner till, aktivt för att förbättra miljön i Västervik? Nu kan du föreslå årets mottagare av kommunens miljöstipendium.

Stipendiet ska uppmuntra insatser för miljön. Det ska också ge uppskattning och uppmärksamhet till dem som arbetar för en bättre miljö i Västerviks kommun. Stipendiet består av ett engångsbelopp på 12 000 kr och ett diplom.

Vem kan få stipendiet?

Stipendiet kan delas ut till:

  • Den eller de som utfört en berömvärd och viktig insats för miljön i kommunen.
  • Enskilda personer.
  • Grupper av enskilda personer.
  • Föreningar eller företag.

Den miljöförbättrande insatsen kan till exempel vara nya arbetsmetoder, naturmiljöarbete eller pedagogiskt arbete.

Hur söks stipendiet?

Ett skriftligt förslag till stipendiat ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast den 15:e april 2016. Motivera varför årets miljöstipendium förtjänats. Skicka gärna med dokumentation som styrker motiveringen.

Förslag skickas till:
Västerviks kommun
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Märk kuvertet med ”Miljöstipendium”.

För mer information eller stipendiets stadgar:
Kontakta miljöchef Carolina Stalebrant, tfn 0490-25 48 28 eller carolina.stalebrant@vastervik.se

Sidan senast granskad den 15 januari 2016