Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Om smaken och lukten på dricksvatten i Västervik, Almvik, Gunnebo och Verkebäck

De senaste veckorna har boende i och kring centralorten Västervik reagerat på att dricksvattnet från kranen bär en lukt och smak som är ovanlig. Västervik Miljö & Energi AB, som levererar vårt dricksvatten, arbetar med att ta reda på vad som orsakar lukten och smaken. VA-chefen Ruben Öberg poängterar att dricksvattnet har fullgod livsmedelskvalitet enligt de tester som man hittills genomfört.

Här hittar du all aktuell information om arbetet med att ta reda på vad som ger vattnet dess smak och lukt i Västervik, Gunnebo, Almvik och Verkebäck.

Nedan kan du läsa alla nyheter från Västervik Miljö & Energi AB i frågan om vattnets smak och lukt.

Sidan senast granskad den 23 mars 2015