Aktuellt

Märkning för verksamheter fria från flaskvatten

2017-03-22

I samband med Världsvattendagen den 22 mars lanseras hållbarhetsmärkningen Kranmärkt på nationell nivå i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och...

VA-ledningsarbete vid Isgatan i Västervik

2017-03-20

Västervik Miljö & Energi AB, AO Vatten kommer att utföra VA-ledningsarbete vid Isgatan. Arbetet består av att montera en ”Odomin” en svavelvätereducerare på spillvattenledningsnätet (avloppslednin...

Förslag till förändrad VA-taxa

2017-03-06

Västervik Miljö & Energi AB föreslår kommunfullmäktige att särtaxa inte ska gälla för anslutning av vatten och avlopp på Hornslandet. 20 % lägre utbyggnadskostnad möjliggör förändringen. Utbyggnad...

Lekplatsen i Stadsparken stängs av

2017-02-27

Arbetet med Västerviks nya generationspark går in i ett intensivt skede. Måndagen efter sportlovet, den 27 februari, stängs lekplatsen av. Då tar grävmaskinerna över. Dammen intill är snart färdig, så...

Sjöledning mellan Notviken och Stegeholmsverket

2017-02-21

Vecka 8 påbörjar våra entreprenörer NCC och Dyk & Anläggning, Gotland på uppdrag av Västervik Miljö & Energi AB sjöförläggningen av en tryckavloppsledning i Skeppsbrofjärden. I samband med att...

Renspolning av vattenledningsnätet i Västervik

2017-02-16

Pollex AB började med start i februari 2016 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Västervik på uppdrag av Västervik Miljö & Energi AB. Första etappen är genomförd och vecka 8 2017 påbör...

Nu kan du köpa el lokalt från oss

Elhandel

Vi säljer 100% förnybar el och med oss får du allt på en och samma faktura. Läs mer om att teckna elavtal med oss här!

Nu tar vi upp vintersanden

Nu tar vi upp vintersanden

Läs om när vi sopar i ditt område och hur du sopar utanför din tomt.

Driftinformation och störningar

Driftinformation och störningar

Driftinformation och information om aktuella störningar

Vi bygger fiber i Västerviks kommun

Stadsnät, Fiber

Öppettider på återvinningscentralerna

Öppettider på återvinningscentralerna

Anmäl intresse för serviceavtal på fjärrvärme

Serviceavtal för fjärrvärmekunder

Vill du jobba hos oss?

Jobba hos oss

Vill du också bli en av oss? Läs mer här!