Aktuellt

checklista

Hjälp oss att bli bättre - Kundnöjdhetsmätning på gång

2017-06-20

Nöjda kunder är en viktig ledstjärna för Västervik Miljö & Energi och vi vill få en bild av hur du upplever oss och våra tjänster och hur du vill att vi ska förbättras. Vi genomför en kundundersö...

Beläggningsarbeten vecka 26

2017-06-20

Vecka 26 genomförs beläggningsarbeten på flera platser i Västervik. Arbetet pågår måndag 26 juni till och med fredag 30 juni mellan klockan 06-22.  Beläggningsarbetet pågår på följande platser un...

Plastkasse med matvaror

Minska förbrukningen av plastkassar

2017-06-16

Plastkassar är energikrävande att tillverka och är en källa till nedskräpning. Det är också ett stort resursslöseri att bara använda dem en gång. Men du kan lätt minska din användning av plastkassar. ...

Inventering av dagvattenanslutningar i Björnsholm och delar av Gamleby

2017-06-09

Under vecka 24 påbörjas inventering av dagvattenanslutningar i Björnsholm och delar av Gamleby. Berörda fastighetsägare har fått information via brev. Västervik Miljö & Energi AB ska besiktiga tak...

Dags för den årliga röjningen kring lågspänningsnätet

2017-06-07

För att trygga leveranssäkerheten av el sker ett ständigt underhåll av våra elledningar. Röjningen innebär att vi håller lågspänningsnätet fritt från sådan växtlighet som kan orsaka driftstörningar. R...

Vattennivåbild

Bevattningsförbud

2017-06-02

Från och med den 15 juni införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Dricksvatten är en av samhällets viktigaste resurser som i första hand användas till matlagning...

Bevattningsförbud i Västerviks kommun

Vattenläget i Västerviks kommun

Bevattningsförbud med kommunalt vatten i Västerviks kommun. 

Driftinformation och störningar

Driftinformation och störningar

Driftinformation och information om aktuella störningar. Få meddelanden om driftstörningar via SMS.

Renspolning av vattenledningsnätet

Renspolning av vattenledningsnätet

Nu fortsätter renspolningen av vattenledningsnätet i Överum. Läs mer här.

Nu kan du köpa el lokalt från oss

Elhandel

Vi säljer 100% förnybar el och med oss får du allt på en och samma faktura. Läs mer om att teckna elavtal med oss här!

Anmäl intresse för serviceavtal på fjärrvärme

Serviceavtal för fjärrvärmekunder

Öppettider på återvinningscentralerna

Öppettider på återvinningscentralerna

Vi bygger fiber i Västerviks kommun

Stadsnät, Fiber