Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Eldningsförbudet för Västerviks kommun borttaget

2015-09-03

Efter beslut idag torsdag har Länsstyrelsen i Kalmar län beslutat att upphäva det eldningsförbud som gällt hela länet, däribland därmed Västerviks kommun.

Länsstyrelsens text om motivering till beslutet:

Länsstyrelsen gör, med stöd av SMHI:s prognos för brandrisk i skog och mark och allmänna väderleksprognos, bedömningen att riskerna för bränder nu allmänt är och kommer att vara måttliga de närmaste dagarna. Situationen motiverar därför tills vidare inte ett generellt eldningsförbud för Kalmar län.

Sidan senast granskad den 3 september 2015