Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Så här drevs projektet om Fokus arbetsmarknad Gamleby

Akzo Nobel berättade 21 november 2013 om planerna på att helt lägga ner företagets fabrik i Gamleby. Nedläggningen ska vara klar juni 2015. Västerviks kommun har den 25 november börjat ett arbete som kallas för "Fokus arbetsmarknad Gamleby".

I arbetet deltar just nu: 

  • Kommunstyrelsens presidium.
  • Kommundirektören. 
  • Enheten för Arbete och kompetens.
  • Västervik Framåt AB.

Arbetet leds av kommundirektör Carl-Magnus Mårheden.

17 juli 2014

Samarbete och insatser för de anställda inom Akzo Nobel har fortsatt under våren och försommaren genom både samverkansgruppen och arbetsgruppen för individperspektiv.

Information och erbjudande om studie- och yrkesvägledning och starta eget har genomförts från Campus respektive Västervik Framåt AB.

Arbetsgruppen planerar just nu för en arbetsmarknad- och utbildningsmässa den 14 oktober i Gamleby.

De första åtgärderna i arbetet:

1. Ta reda på så mycket fakta som det går, genom att träffa bland andra:

  • Företags- och koncernledning.
  • Fackliga företrädare.
  • Regionala aktörer som Länsstyrelse och Regionförbund.

2. Ta fram en plan för arbetet.

3. Informera aktörer fortlöpande. 

  • Genom denna webbsida.
  • Genom fysiska möten med olika målgrupper.

Kommunstyrelsen gav 25 november kommundirektören i uppdrag att ge förslag på hur mycket resurser som behövs för arbetet. Resurser ska tas från befintlig ram.

Sidan senast granskad den 5 april 2016