Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Möte med lokala och regionala företrädare 10 december

2013-12-11

Tisdagen den 10 december träffades lokala och regionala företrädare för att diskutera det fortsatta arbetet med anledning av AkzoNobels nedläggningsbeslut. Vid mötet beslutades att bilda en särskild samverkansgrupp. Gruppen har till uppgift att styra och samordna det fortsatta arbetet.

Samverkansgruppen består av:

Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsen
Tomas Kronståhl, kommunstyrelsen
Mats Hugosson, kommunstyrelsen
Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör
Ove Öhrling, arbetsmarknadschef
Arben Dorocic, chef Arbetsförmedlingen Västervik
Anki Nilsson, vd Västervik Framåt AB
Anders Erlandsson, vd Akzo Nobel AB
Adele Lantz, HR-chef Akzo Nobel AB
Håkan Brynielsson,regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län
Stefan Carlsson, landshövding Länsstyrelsen Kalmar län

Vid sitt möte beslutade samverkansgruppen att initialt bilda två arbetsgrupper.

Den först arbetsgruppens inriktning är att skapa så bra förutsättningar som möjligt ur ett individperspektiv. Det vill säga för de anställda på Akzo Nobel, så att de blir väl rustade för nya jobb. I arbetsgruppen ingår företrädare för företagets HR-avdelning, Arbetsförmedling, kommunens enhet för arbete och kompetens och aktörer i form av Trygghetsråd och Arbetslivsresurs.

Den andra arbetsgruppen fokuserar sitt arbete på att kartlägga och identifiera arbetstillfällen i befintliga i företag i kommunen, så att de finns arbetstillfällen att matcha de anställda på AkzoNobel mot. Huvudansvariga för detta arbete är Västervik Framåt AB i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Övriga fokusområden är intensifierad företagsutveckling i befintliga företag i kommunen och arbete med att få fler företag att etablera eller starta verksamhet i kommunen. Västervik Framåt AB har huvudansvaret för detta arbete.

Fortsatta kontakter med AkzoNobel och kommunala investeringar i Gamleby drivs i första hand av kommunledningen.

Sidan senast granskad den 11 december 2013