Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Lunnargatan i Västervik avstängd för genomfart 22-26 maj

2023-05-19

På grund av ett schaktarbete för vatten och avlopp under vecka 21 kommer Lunnargatan i Västervik att vara avstängd för genomfart med fordon från måndag 22 maj till och med fredag 26 maj.

Den sträcka som är avstängd för genomfart ligger mellan handelsområdet Ljungheden och avfarten mot Gertrudsvik. Det är tillåtet att köra fram till företagen som nås via Lunnargatan under tiden som arbetet pågår.

Sidan senast granskad den 19 maj 2023