Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige 3 april 2023

2023-03-23

Kommunfullmäktige har möte 3 april 2023 klockan 13.00 på Arenan, Västervik Resort. 

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna att följa mötet på plats. Du kan även följa sammanträdet online direkt och även se det i efterhand. 

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av delegation – svar
 3. Granskning av valnämnden – svar
 4. Revisorerna har ordet
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Valärenden
 7. Anmälningar
 8. Inlämnade frågor och interpellationer
 9. Hållbarhetsbokslut 2022 för Västerviks kommun
 10. Säkerhetsbokslut för mandatperioden 2019-2022
 11. Årsredovisning 2022 för Västerviks kommun – godkännande
 12. Revisionsberättelse 2022 för Västerviks kommun
 13. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet
 14. Uppdrag om effektivisering till nämnder och styrelser - redovisning av uppdrag
 15. Revidering av vissa årsarvoden i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
 16. Hyresavtal för nya lokaler för hemtjänsten i Västerviks centrum
Sidan senast granskad den 23 mars 2023