Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige 29 maj 2023 i Odensvi

2023-05-17

Kommunfullmäktige har möte 29 april 2023 klockan 17.00 i Bygdegården, Odensvi. 

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna att följa mötet på plats. Du kan även se det i efterhand via kommunens hemsida. 

Klockan 18.00 kommer fullmäktiges ledamöter få information från lokala företrädare och cirka klockan 18.30 bjuder Västerviks kommun på ett mingelfika mellan allmänheten och ledamöterna. 

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Valärenden
 4. Anmälningar
 5. Inlämnade frågor och interpellationer
 6. Revisorerna har ordet
 7. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län
 8. Årsredovisning 2022, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län
 9. Prövning av öppna sammanträden för mandatperioden 2023-2026
 10. Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden 2023-2026
 11. Motion Främja centrumhandeln i Västerviks stad med tidszoner för parkeringsskiva - svar
 12. Motion Gör eklandskapen till naturreservat - svar
 13. Motion Trygghetsboende i kvarteret Syrenen - svar
 14. Motion om väg 35 - svar
Sidan senast granskad den 17 maj 2023