Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunens åtgärder för att spara el

2022-11-08

Med anledning av den rådande elbristen i Europa till följd av Rysslands invasion av Ukraina beslutar nu Västerviks kommun om en rad åtgärder för att spara el. Kommunen följer EUs mål på 5% minskning som bedöms minska risken för elbortfall samtidigt som det sänker elpriserna för konsumenterna.

- Vi har jobbat med energibesparande åtgärder under flera år och ligger långt fram med åtgärder för att minska koncernens elförbrukning, säger Anders Björlin som är koncernchef för både förvaltningar och bolag. Vi har också viss egen elproduktion från värmeverket som bidrar till elförsörjningen. Sammantaget ser vi att vi ligger bra till i vår kommun.

- Vi har en klar fördel att vi har god samordning mellan Västervik Miljö- och Energi, Bostadsbolaget och förvaltningarna. Det gör att vi kan få förändringar snabbt på plats som ger effekt, menar Anders Björlin. Vår energirådgivare jobbar också för högtryck just nu och gör ett bra arbete.

Kommunkoncernen har nu tagit fram gemensamma elbesparande åtgärder där insatserna vägts mot risker och konsekvenser.

- Det är viktigt för oss att behålla trygghet, folkhälsa och föreningsliv även under den rådande situationen, menar Anders Björlin. Vi följer utvecklingen och kan vidta ytterligare åtgärder vid behov.

Håller verksamheter och anläggningar igång

Genom ett brett paket av sparåtgärder bedöms målet kunna uppnås utan att helt behöva stänga, till exempel is- och simhallen. Även bandybanan i Gamleby hålls igång även om omklädningsrum och bastu får restriktioner.

Julbelysning även denna jul

Det blir julbelysning även i år i det offentliga rummet. Däremot minskas julbelysningen på kommunens arbetsplatser. Elförbrukningen för den offentliga utsmyckningen som helt består av LED-lampor är väldigt liten. Genom att julbelysningen ersätter viss befintlig utebelysning och att vi minskar belysning på annat håll ska elförbrukningen inte öka totalt.

Huvudstrategin för att minska elförbrukningen nu i vinter handlar om förändrat beteende, smartare elsystem, byte till LED-belysningar, och effektivare resursanvändning av lokaler. Ventilation och uppvärmning anpassas till användning och kommunens elbilar laddas nattetid. Tomma lokaler ska släckas ner och elintensiva anläggningar som sportanläggningar och kök genomför särskilda åtgärder för att spara el. Flera kommundrivna bastuanläggningar stängs under vintern. Bastun i simhallen kommer att vara tillgänglig en dag i veckan på helger. Det är bättre att basta gemensamt än att folk bastar hemma.

- Vissa insatser är mer kortsiktiga för att minska elförbrukningen denna vinter medan andra åtgärder är långsiktiga, menar Anders Björlin. Vi ska alltid sikta på effektivitet i vårt resursanvändande och tänka att varje förbättring också gynnar klimatet och framtida generationer.

Sidan senast granskad den 8 november 2022