Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Har du blivit utsatt för våld i nära relation och vill träffa andra med liknande erfarenheter?

2022-09-02

Den 19 september startar Familjeenheten en stödgrupp för dig som blivit utsatt för våld i nära relation. Här får du möjlighet att dela dina erfarenheter med andra i liknande situation. Vi hjälper dig att stärka din egna självkänsla och minska känslor av ensamhet och skam. Tillsammans jobbar vi med att skapa tillförsikt och tro på framtiden.

Vi träffas en gång i veckan mellan klockan 16.00-18.00 under 14 tillfällen med start 19 september. Att vara utsatt för våld i nära relation kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Vi som jobbar på Familjeenheten har mångårig erfarenhet av personer som varit utsatta för våld, är välutbildade och arbetar under tystnadsplikt.

Familjeenheten har hållit i flera olika stödgrupper som varit uppskattade av deltagarna. Att få dela att dela sina erfarenheter med andra i liknande situation kan minska känslan av ensamhet. 
Du är inte ensam, hjälp finns att få!

Varmt välkommen till denna stödgrupp!

Anmäl dig genom vår E-tjänst här
Det går också bra att kontakta vår samordnare för stödgrupper på telefon: 0490 - 25 51 46

Sidan senast granskad den 2 september 2022