Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Gallring och avverkning i Ankarsrum

2022-05-16

Vi planerar att åtgärda vissa skogsområden på kommunens mark i Ankarsrum under våren och försommaren. 

Det rör sig om vindfällen som ska huggas upp liksom gallring och avverkning av några mindre skogspartier. Vindfällen finns i området öster om Masugnsvägen och de övriga skogsområden som ska åtgärdas ligger öster om samhället. Områdena är delvis angripna av granbarkborre och avverkning behövs därför för att minska spridningen av insekten.

Vi räknar med att påbörja arbetet i mitten-slutet på maj. De områden som berörs finns inritade med blå markering i kartan nedan.Karta över område för gallring i Ankarsrum