Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Forskningsprojekt inom matematik inleds på Marieborgsskolan i Västervik i höst

2023-05-10

Hur ser man till att det inte blir ett glapp för elever som kommer till årskurs fyra efter att ha genomfört en pågående matematiksatsning i årskurs två och tre? Hur ökar man måluppfyllelsen i matematik på mellanstadiet? Det är två av frågorna som kan ges svar på genom ett nytt forskningsprojekt som är ett samarbete mellan Campus Västervik, Linköpings universitet och Västerviks kommun. Projektet inleds i augusti och en forskare som heter Tuula Koljonen är redan anlitad för att genomföra studien.

- Det var ledningsgruppen på Marieborgsskolan och vi på Campus Västervik FoU som gemensamt tog fram ansökan om det här så kallade ULF-projektet. Sammanlagt gjordes tre ansökningar och en av dem har nu blivit beviljad. Projektet kommer att starta från och med höstterminen ’23, säger Klara Björkum, forsknings- och utvecklingskoordinator på Campus Västervik. Hon fortsätter: 
- Projektet bygger helt på behov som lärarna identifierat i verksamheten. Representanten från mellanstadiet har tagit med sig behovet från den lärargrupp som arbetar med matematik. Projektet är förankrat i hela verksamheten och även med förvaltningen i form av grundskolechef och centrala barn- och elevhälsan.

Västerviks kommun har en pågående matematiksatsning på lågstadiet framtagen av NCM (nationellt centrum för matematik kopplat till Göteborgs universitet) med en modell kallat TRR (tänka, resonera, räkna). Metoden bygger på såväl matematisk didaktik som kollegialt lärande.

- Inför höstterminen 2023 börjar de första eleverna som har deltagit i matematiksatsningen på lågstadiet under två år i årskurs 4 på mellanstadiet, och byter pedagoger. Pedagogerna på mellanstadiet har inte deltagit i matematiksatsningen och har inte samma bakgrund med det pedagogiska upplägget i matematik. Det finns en risk i att det kan uppstå ett glapp i matematikundervisningen mellan låg- och mellanstadierna för de här eleverna, både med innehållet och metodiken. Det här projektet kan hjälpa oss att undvika det, säger Ann-Catrine Leicht, rektor på Marieborgsskolan i Västervik.

Forskaren som kommer att genomföra studien på Marieborgsskolan i Västervik heter Tuula Koljonen och hon forskar om matematikdidaktik. Tuula kommer att ha 10% i sin tjänst under ett år för att arbeta med detta projekt tillsammans med lärare på Marieborgsskolan, med start i augusti.

Frågeställningar som forskningsprojektet ska ge svar på (från ansökningshandlingen):

  • Hur kan övergången göras på ett bra sätt gällande matematikundervisningen, så att det blir en röd tråd för eleverna?
  • Vilken kunskap behöver pedagogerna ha, gällande kunskapsnivå, innehåll, didaktik, metodik och så vidare?
  • Hur kan vi förebygga att det uppstår problem?
  • Hur blir matematikundervisningen rolig? Vad tycker eleverna?
  • Hur ökar vi måluppfyllelsen även på mellanstadiet?

 

Fakta ULF

ULF är en förkortning av Utbildning, Lärande, Forskning. ULF-avtal och ULF-projekt är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som har pågått 2017-2021, och som nu förlängs till 2024 som en övergång till permanent verksamhet.

Läs mer om ULF-avtal och ULF-projekt här

Fakta ULF-projekt modell 2

I denna modell initieras projekten på skolnivå. Enskilda skolor och förskolor får här möjlighet att genomföra mindre projekt som bygger på behovet i den egna verksamheten. En forskare från Linköpings universitet (LiU) matchas med behovet på skolan och arbetar sedan tillsammans med ett lärarlag runt det utvecklings- och problemområde som skolan beskriver. Övningsskolorna har fått förtur att genomföra denna typ av projekt, men även andra skolor deltar. Modell 2 är ettåriga projekt. 

Läs mer om ULF-projekt modell 2 här

Sidan senast granskad den 10 maj 2023