Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Avverkning av skog i Loftahammar

2022-05-09

Under våren planerar vi att avverka träd ett skogsområde intill Fågelsångsvägen i Loftahammar. 

Området är delvis skadat av granbarkborre och alla granar ska därför avverkas för att minska spridningen av insekten. Andra sorters träd som tall, ek och björk kommer till stor del att sparas. Vi räknar med att börja avverkningen i mitten av maj. Det område som berörs finns inritat med blå markering i kartan nedan.Karta som visar var avverkning av träd i Loftahammar ska ske