Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

629 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]19-upphandlingspolicy-andring

2018-02-16

kommun - ändring Dnr 2014/478-003 - Under 2017 fattades beslut om ny LOU (Lagen om offentlig - upphandling). Med anledning av det behövdes en översyn och - uppdatering av upphandlingspolicy och riktlinjer ...

Filstorlek: 405 Kb

[PDF]Riktlinjer-direktupphandling-KS180130

2018-03-21

När får en direktupphandling genomföras? - LOU: Direktupphandling kan användas i tre situationer: Om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen, I vissa i lagen särskilt angivna situationer då ...

Filstorlek: 53 Kb

[PDF]Riktlinjer-direktupphandling-vastervik

2016-01-21

Riktlinjer för direktupphandling i Västerviks kommun Antagna av kommunstyrelsen 2015-04-13, § 119 Dessa riktlinjer innehåller anvisningar för hur direktupphandling ska genomföras i Västerviks - kommun. - När får ...

Filstorlek: 70 Kb

[PDF]Riktlinjer-uppforandekod-vastervik

2016-01-21

Riktlinjer för upphandling i Västerviks kommun Antagna av kommunstyrelsen 2015-04-13, § 119 1 Inledning ... 2 2 Upphandlande myndighet/enhet ... 2 3 Ansvar ... 2 4 Samordning ... 2 5 Affärsmässig relation till leverantörer ...

Filstorlek: 263 Kb

[PDF]15-motion-krav-kollektivavtal-svar

2016-06-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... upphandlingar - svar Dnr 2016/58-109 - Sara Rais från Socialisterna - Välfärdspartiet har i motion den - 10 februari ...

Filstorlek: 594 Kb

[PDF]16-trafikupphandling-vastervik-biogas

2015-11-20

Vd för Västervik Biogas AB redogör i skrivelse 10 november 2015 för - Kalmar Länstrafiks pågående upphandling av kollektivtrafik. - Trafikupphandlingen har diskuterats i styrelsen för Västervik Biogas AB. - ...

Filstorlek: 780 Kb

[PDF]Projekt-gladhammars-gruvor-erfarenhetsrapport

2015-10-08

29 3.11 Avslutning ...29 4. Projektledning ...30 4.1 Projektuppdraget ...30 4.2 Organisation ...30 4.3 Upphandling av projektorganisation 2007-2008 ...33 4.4 Val av entreprenadform -totalentreprenad ...34 4.5 Möten ...

Filstorlek: 6409 Kb

[PDF]KS150413

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (29) 2015-04-13 ... upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och - direktupphandling - 8. Medborgarförslag om aktiviter för kommunens flyktingar - svar 9. Risk- och sårbarhetsanalys ...

Filstorlek: 637 Kb

[PDF]KS150413

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (39) 2015-04-13 ... upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och - direktupphandling - § 120 Medborgarförslag om aktiviter för kommunens flyktingar - svar § 121 Risk- ...

Filstorlek: 126 Kb

[PDF]Slutrapport Örserumsviken april07

2015-10-08

Projekt Örserumsviken Sida 1 Västerviks kommun - Projekt- och erfarenhetsrapport April 2007 - EMPIRIKON ... upphandling av projektledare. I - de inledande kontakterna mellan kommunen och projektledaren fördes en diskussion ...

Filstorlek: 237 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)