Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Matsedel

Här hittar du information om matsedlar i förskola, skola och omsorg.

34 träffar på "matsedel" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Livsmedels- och måltidspolicy för Västerviks kommun

2018-04-18

1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING - LIVSMEDELS- OCH MÅLTIDSPOLICY MED RIKTLINJER FÖR - VÄSTERVIKS KOMMUN - POLICYN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE ... Matsedeln bör vara varierad och innehålla både tradi- tionella ...

Filstorlek: 111 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2017-02-17

2017 - HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde måndagen den 27 februari kl ... matsedel. Matsedeln - kommer att kunna anpassas bättre efter gymnasieelevers önskemål. När - det nya tillagningsköket ...

Filstorlek: 755 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (45) 2017-01-30 Justerandes ... matsedel. Matsedeln kommer att kunna anpassas bättre efter gymnasieelevers önskemål. När det nya tillagningsköket står färdigt får eleverna ...

Filstorlek: 793 Kb

[PDF]KF170227

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 1 (80) 2017-02-27 ... matsedel. Matsedeln - kommer att kunna anpassas bättre efter gymnasieelevers önskemål. När - det nya tillagningsköket står färdigt får eleverna både ...

Filstorlek: 1527 Kb

[PDF]14-kostverksamheten-inriktningsbeslut

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 27 (42) 2016-03-21 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... matsedel - Kock och tillagning månd-fred - Fredagar lagas mat till helgen - Helg utses måltidsansvarig från äldreomsorgen ...

Filstorlek: 1339 Kb

[PDF]KS170605

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 15 (45) 2017-06-19 ... matsedel Kock och tillagning månd-fred Fredagar lagas mat till helgen Helg utses måltidsansvarig från äldreomsorgen Matsal för skolan byggs i anslutning ...

Filstorlek: 990 Kb

[PDF]Ks110613

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (20) 2011-06-13 ... svar § 210 Regionförbundets arbete för Västervik åren 2008-2010 - redovisning av uppdrag § 211 Delårsrapport för kommunen januari - april 2011 § 212 Revisionsberättelse ...

Filstorlek: 80 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

VÄSTERVIKS KOMMUN PROTOKOLL Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 Västervik ... matsedel för varje månad/år? - Matsedeln sätts samman av kostekonom, kockar och matråd. - Den näringsberäknas och man använder sig ...

Filstorlek: 50 Kb

[PDF]Riktlinjer-for-systematiskt-kvalitetsarbete-for-kostverksamheten-i-grundskolan

2018-04-18

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete av kostenverksamheten i - grundskolan i Västerviks ... Matsedeln följs upp och näringsberäknas. Vid dessa tillfällen analyseras den genomsnittliga - näringsnivån ...

Filstorlek: 467 Kb

[PDF]KS170130

2017-05-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (62) 2017-01-30 ... matsedel. Matsedeln - kommer att kunna anpassas bättre efter gymnasieelevers önskemål. När - det nya tillagningsköket står färdigt får eleverna både ...

Filstorlek: 180 Kb

Filtreringsalternativ

Facetter

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)