Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

228 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]SCB:s Medborgarundersökning - Hösten 2010

2018-04-18

Västerviks kommun SCB:s Medborgarundersökning - Hösten 2011 Kommuner som har - deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning ... 23 - Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten - Förändringar i enkäten - SCB:s ...

Filstorlek: 886 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2017-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 17 (46) 2017-10-30 Justerandes sign Kommunfullmäktige ... blankett som ger ett bra stöd för - verksamheterna i deras bedömning av bisysslor och som ger goda - förutsättningar ...

Filstorlek: 194 Kb

[PDF]Personuppgifter

2018-04-18

ANSÖKAN OM FÄRDBEVIS FÖR DAGLIGA RESOR Ifylld blankett skickas till Västerviks Gymnasium Östersjövägen 6 593 32 Västervik - Eller lämnas i skolans reception 1 Personuppgifter (Var god texta) Efternamn och tilltalsnamn ...

Filstorlek: 691 Kb

[PDF]Intyg cistern och rörledning

2018-04-18

SKROTNINGSINTYG CISTERN Intyg för cistern och rörledning som tas ur bruk Blanketten skickas till: 9 kap 1 § föreskrift (NFS 2003:24) Västerviks kommun - Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Tänk på att intyget ...

Filstorlek: 874 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2018-04-18

2017 HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde måndagen den 30 oktober 2017 ... blankett. Läs mer om - frågestunden och medborgarförslag på kommunens anslagstavla, Fabriksgatan 21 eller - på www.vastervik.se , ...

Filstorlek: 1196 Kb

[PDF]Personuppgifter

2018-04-18

ANMÄLAN FERIEPRAKTIK 2014 Blanketten skickas till: Praktikservice - Västerviks kommun - Enheten för arbete och kompetens - 593 80 Västervik - Besöksadress: Nygatan 12 - Telefon: 0490-25 40 00 - www.praktikplatsen.se ...

Filstorlek: 58 Kb

[PDF]Datum Anläggning Antal spelare och ledare

2018-04-18

Lagets namn: Kontaktperson: Förening: Telefonnummer: - E-post: - Blankett för rapportering av resor Gör så här - Fyll i kontaktinformation i rutan till höger. - Varje gång ni tränar eller tävlar på ordinarie träningsanläggning ...

Filstorlek: 138 Kb

[PDF]Personuppgifter

2015-10-08

BLANKETT FÖR FRI KVOT - Antagningskansliet Västerviks Gymnasium Östersjövägen 6 593 32 Västervik Tfn 0490-25 42 75 Ifylld blankett lämnas till: Studie- och yrkesvägledare på din skola 1 Personuppgifter (Var god texta) ...

Filstorlek: 506 Kb

[PDF]Dispens engelska

2015-10-08

ANSÖKAN OM DISPENS från kravet på godkänt betyg i ... blankett lämnas till: Studie- och yrkesvägledare på din skola 1 Personuppgifter (Var god texta) Namn Personnummer Avlämnande skola Klass Dispens söks för Dispens ...

Filstorlek: 223 Kb

[PDF]Installation av cistern och rörledning

2016-02-03

INSTALLATION AV AV CISTERN/RÖRLEDNING Blanketten skickas till: 4 kap 1 § föreskrift (NFS 2003:24) Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Tänk på att ansökan måste vara komplett för att den ...

Filstorlek: 504 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)