Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

25 träffar på "bevattningsförbud" och "2019" inom Västerviks kommuns webbsidor

Arkiverade nyheter

2019-05-08

Målning av parkeringsrutor - 2019-05-20 Torsdag 23 maj kommer linjerna kring parkeringsrutorna på parkeringen Läroverksplan nedanför Ellen Keyskolan att målas. Rutorna är väldigt slitna samt att en del försvann ...

Västervik Miljö & Energi

Nyhetsarkiv

2018-11-13

Temadag om vårdutbildning på Spötorget onsdag 16 oktober - 2019-10-14 Den nationella vård- och omsorgscollegeveckan som just nu pågår syftar till att skapa intresse för en framtid inom vårdyrken och att locka fler ...

Pressmeddelanden

2019-08-13

Här kan du hitta Västerviks kommuns meddelanden till ... 2019-10-17 Med början 21 oktober kommer Västerviks kommuns tjänstepersoner med uppdrag att jobba med föreningsfrågor samordna sina insatser för stöd till ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation

[PDF]KM C654e-20190311160305

2019-03-15

Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan ... 2019-03-05 Ekonomichef - Christina Bäckström - 0490-254078 - christina.backstrom@vastervik.se - Kommunstyrelsen ...

Filstorlek: 1647 Kb

[PDF]Hållbarhetsbokslut 2018 20190430KF

2019-04-30

1 1 2018 Hållbarhetsbokslut Godkänt av Kf 29 april 2019 Sammanfattning En hållbar samhällsutveckling med - livskvalitet varje dag innebär att våra - gemensamma resurser måste förvaltas - på ett sätt som är långsiktigt ...

Filstorlek: 4300 Kb

[PDF]Arsredovisning-2018-190325

2019-04-10

Livskvalitet varje dag 2018 Årsredovisning Beslutad i kf 2019-03-25 §153 Vård o omsorg 38% Individ o familjeomsorg 4% Förskola o Skola 31% Gymnasium, Komvux,SFI 9% Kultur,Fritid 4% Räddningstjänst 2% övrigt 12% Så ...

Filstorlek: 1595 Kb

[PDF]KF170619

2017-07-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 1 (91) 2017-06-19 ... bevattningsförbud och långsiktig plan för - vattenförsörjningen i Västerviks kommun - framställan och - besvarande - § 145 Vision 2030 för Västerviks ...

Filstorlek: 2635 Kb

[PDF]Vmeab-2018-webb

2019-04-02

ÅRSREDOVISNING 2018 VÄ ST ER V IK M - IL ... bevattningsförbudet. Tack vare detta klarade vi sommaren och hösten utan inskränkningar i dricksvattenförsörjningen." Per Allerth, VD Per Allerth, VD Varje dag, dygnet runt, ...

Filstorlek: 3509 Kb

[PDF]Hållbarhetsbokslut 2018 201900415korr

2019-04-18

Ks § 94 - Hållbarhetsbokslut 2018 för Västerviks kommun Dnr 2019/86-042 - I skrivelse 5 april 2019 med bilaga presenterar kommunstyrelsens förvaltning - Hållbarhetsbokslut 2018 för Västerviks kommun. - ...

Filstorlek: 6676 Kb

[PDF]Vmeab2016-low

2017-03-20

Årsredovisning 2016 Västervik Miljö & Energi AB ÅRSREDOVISNING 2016 ... bevattningsförbud i hela kommunen under sommaren, ett förbud som upphävdes i slutet av december. Bolaget har byggt en ny reservvattenledning från ...

Filstorlek: 4555 Kb

Filtreringsalternativ

Facetter

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun