Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tillgänglighetsredogörelse geodata.vastervik.se

Samhällsbyggnadsenheten på Västerviks kommun står bakom webbapplikationerna under domänen https://geodata.vastervik.se. Webbapplikationerna ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsvariation. De ska fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbapplikationerna och vi arbetar hela tiden för att göra dem mer tillgängliga. Kartorna i webbapplikationerna är undantagna från tillgänglighetsanpassningen enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur webbapplikationerna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • De tillgänglighetsproblem vi känner till i webbapplikationerna.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är webbapplikationerna?

Webbapplikationerna är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Vi har filmer i webbapplikationerna som omfattas av lagen som inte är textade. Vi kommer att texta nya filmer som läggs upp i webbapplikationerna och se över och texta de filmer som omfattas av lagen och har brister i dag. 
  • Det finns filmer i webbapplikationerna där vi inte förklarar den visuella informationen. Vi försöker bygga in information i manuset för filmen, men vi har inte säkrat våra filmer rörande syntolkning. 
  • Under domänen har vi pdf-dokument som omfattas av lagen, men som inte uppfyller kraven. Om du använder ett uppläsande verktyg för dessa pdf:er så kan du exempelvis få problem med läsordningen och sakna alt-texter till bilder.
  • Vissa kartor saknar alternativ text. Vi arbetar med att gå igenom och rätta detta. 
  • Vi har bilder på sidan som saknar alternativ text. Vi arbetar med att gå igenom och rätta detta.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbapplikationerna?

Om du behöver information från webbapplikationerna i något annat format än det som finns publicerat så är du välkommen att kontakta oss för att få hjälp.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Har du någon funktionsvariation som gör att du har svårt att själv kontakta oss? Då kan du ta hjälp av post- och telestyrelsens tjänster för dig som till exempel är gravt synskadad, döv eller har talsvårigheter.

Läs mer om tolkning för dig med funktionsvariation här.

Har du synpunkter på tillgängligheten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbapplikationernas tillgänglighet. Har du upptäckt något problem som inte är beskrivet på den här sidan eller anser att vi inte uppfyller lagens krav? Hör av dig så att vi får veta att problemet finns så ska vi försöka åtgärda det.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du har meddelat brister till oss och inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och anmäla det.
Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning.

 

Domänen https://geodata.vastervik.se publicerades juni 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-11-18.

 

Sidan senast granskad den 4 december 2023